Holiday Invest

Kostnader

Kostnader i samband med köp

Tapu
Eftersom alla bostäder som säljs i Turkiet är 100 % äganderätter, så tillkommer statliga kostnader som Tapu (lagfartskostnader). Kostnaden för Tapu är 4% av taxeringsvärdet. Då bostaden är färdigbyggd, får den ett taxeringsvärde som sätts i Turkiska Lira. Detta innebär att en bostad som kostar 50.000 € kan ha ett Tapuvärde på 100.000 Turkiska Lira. Lagfartskostnaden blir då 4.000 Turkiska Lira för överförande av äganderätten.

ISKAN- Färdigställandeattest
Dessa kostnader är för nybyggnation av en fastighet. Kostnaderna skiljer sig åt beroende på storlek och läge av bostaden, men i genomsnitt rör det sig om ca 750 €.

Abonnemangskostnader
Vid överförning av abonnemang tillkommer en kostnad på ca 200-300 €.

Översättare/Tolk
Kostnaden för en översättare är ca 50 €.

Driftskostnader

Områdesavgift 
Vid köp av en fastighet utomlands äger du bostaden, precis som du äger ett hus i Sverige. Du betalar alltså ingen månadshyra, som en bostadsrättsinnehavare gör i Sverige. Det du behöver betala är en områdesavgift som innefattar fastighetsskötsel, uppvärmning av pool, m.m. Avgiften baseras på antal boenden på området och på områdets utgifter. Exempel på månadsavgifter:

  • 1+1 ca 40-60 € i månaden 
  • 2+1 ca 50-70 € i månaden 

Fastighetsskatt
Fastighetsskatten är 0,2% av taxeringsvärdet. Betalningen sker två gånger per år (0.1% vår + 0,1% höst). Detta innebär att om bostaden har ett värde på 100 000 Turkiska Lira, så kommer fastighetsskatten att ligga på 200 Turkiska Lira per år. Om du skulle sälja din bostad inom 5 år och gör reavinst, utgår reavinstskatt på ca 20%.

Försäkring 
Försäkringen skiljer sig givetvis på hur stor lägenhet man köper, men i genomsnitt handlar det om ca 500 Turkiska Lira per år. 

El
Elpriset ligger på ca 0,4 Turkiska Lira/kWh.

Vatten
Vattenpriset ligger på ca 2,26 Turkiska Lira/m³. 

Kontakta oss idag!

Skapad av Level15